Zmluvy r.2016

1. TOBIK s.r.o. Velčice – Dodatok č. 2 k Zmluve o vedení účtovníctva a ostatnej agendy (04.01.2016) tu
2. ŠK Velčice – Zmluva o poskytnutí dotácie (14.01.2016)  tu
3. TSm Zlaté Moravce – Dodatok k zmluve č. 17/2013 o KO (25.01.2016) tu
4. KLIENT s.r.o. – Mandátna zmluva tu
5. COOP Jednota SD, Nitra – Nájomná zmluva č. 5/2016 (28.01.2016) tu
6. Jednota dôchodcov Velčice – Zmluva o poskytnutí dotácie (10.02.2016) tu
7. Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava – Kúpna zmluva (23.02.2016)  tu
8. Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (23.02.2016) tu
9. Waste Transport a.s., Bratislava – Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2002/044 o poskytovaní služieb v oblasti ŽP (01.03.2016) tu
10. ZE-PRA spol. s r.o., Zlaté Moravce – Zmluva o dielo č. 82/2016(29.03.2016) tu
11. Attila Andrasko – ALITTA SHR, Jelenec – Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb na ČOV č. 2014/01 (30.03.2016) tu
12. SLOVGRAM, Bratislava – Zmluva č. 1612099 (08.04.2016) tu
13. ENVI-PAK a.s., Bratislava – Zmluva č. 12012015245 (12.04.2016)  tu
14. Environmentálny fond, Bratislava – Zmluva č. 11369608U02 o poskytnutí podpory (19.04.2016)  tu
15. ANEKO SK a.s., Zlaté Moravce – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. S1500526 (28.04.2016) tu
16. P. Pečadný, Zlaté Moravce – Kúpna zmluva  (09.05.2016) tu
17. ViOn a.s., Zlaté Moravce – Zmluva o dielo č. 36 -2405/S/2016 (24.05.2016)  tu
18. ViOn a.s., Zlaté Moravce – Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 36 -2405/S/2016 (30.05.2016)  tu
19. GEODETICCA s.r.o., Košice – Zmluva o poskytnutí služby (03.06.2016) tu
20. DISTILLO s.r.o., Jelenec – Zmluva o vývoze komunálneho odpadu (17.06.2016) tu
21. GEODETICCA s.r.o., Košice – Licenčná zmluva (03.06.2016) tu
22. JJPLUS TRADE s.r.o. – Zmluva o dielo (29.06.2016) tu
23. M. Mernová, Újezd u Černé hory – Zámenná zmluva (01.07.2016)  tu
24. S.Dzian, Velčice 111 – Kúpna zmluva (11.07.2016)  tu
25. P.Segíň, Velčice 254 – Kúpna zmluva (11.07.2016)  tu
26. SLOVANET a.s., Bratislava – Zmluva o poskytnutí služby (09.09.2016) tu  
27. Obec Kostoľany pod Tribečom – Zmluva o poskytnutí služieb na ČOV (13.09.2016) tu
28. Audítorská spoločnosť s.r.o., Topoľčany – Zmluva o poskytnutí audítorských služieb (04.03.2016) tu
29. M.Mernová, Újezd u Černé hory – Darovacia zmluva (20.07.2016)  tu
30. ENVIROPOL s.r.o., Bratislava – Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (21.09.2016) tu
31. Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava – Poistná zmluva č. 4419007931 Dodatok č. 1 (30.09.2016)  tu
32. J.Varga, Velčice 78; A.Sokolová, Velčice 280; Doc.RNDr,Sc.J.Veselovský, Bratislava – Kúpna zmluva (10.10.2016)  tu
33. DEUS, Bratislava – Dodatok k Zmluve o pripojení k informačnému systému (18.10.2016) tu
34. ZE-PRA s.r.o., Zlaté Moravce – Dodatok č.1 ku zmluve o dielo (01.07.2016) tu
35. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076308 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – TJ (03.11.2016) tu
36. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076309 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – OcÚ (03.11.2016) tu
37. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076310 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – KD (03.11.2016) tu
38. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076311 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – MŠ (03.11.2016) tu
39. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076312 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – ČOV (03.11.2016) tu
40. ZVS a.s, Nitra – Zmluva č. 6/1000076313 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – ZŠ (03.11.2016) tu
41. Ján Varga, JV TRANS, Čierne Kľačany – Zmluva o spolupráci pri zbere komunálneho odpadu (01.12.2016) tu
42. Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava -Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy (14.12.2016) tu

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.