ŠK výsledky

 

Ročník 2011/2012 (jeseň)

Dospelí
Dorast
Žiaci

Ročník 2012/2013 (jeseň)

Dospelí

Ročník 2013/2014 (jeseň)

Dospelí
Dorast

Ročník 2011/2012 (jar)

Dospelí
Dorast

Ročník 2012/2013 (jar)
Dospelí

Ročník 2013/2014 (jar)

Dospelí
Dorast

Ročník 2014/2015 (jeseň)

Dospelí
Dorast

 Ročník 2015/2016 (jeseň)

Dospelí

Ročník 2016/2017 (jeseň)

Dospelí

Ročník 2014/2015 (jar)

Dospelí

 Ročník 2015/2016 (jar)

Dospelí

Žiaci – internetová stránka od ročníka 2011/2012 (jar) tu