Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Ďalšia obecná budova v novom šate

Tak ako po iné roky aj v tomto sme z dotácie mohli zrekonštruovať ďalšiu obecnú budovu. Tentokrát to bol kultúrny dom.
Z dotácie vo výške 91 224,- €, ktorú nám poskytol environmentálny fond, sme v mesiacoch máj až júl zrealizovali tieto práce:
-zateplili strop nad sálou KD, fúkanou izoláciou Nobasil v hrúbke 25 cm,
-polystyrénom v hrúbke 15cm sme zateplili strešné konštrukcie nad šatňami, schodiskom na balkón a terasou, na ktoré následne bola položená hydroizolácia Fatrafol. Nad terasou bola táto zaťažená riečnym štrkom frakcie 16-32mm,
-polystyrénom hrúbky 100 mm bola zateplená fasáda a styrodurom hrúbky 60 mm sokel. Potom bola urobená povrchová úprava stien tenkovrstvou farebnou omietkou a sokel marmolitom.
Z dotácie boli tiež vymenené žľaby a zvody, oplechované štíty a zemnenie.
Z vlastných prostriedkov sme ešte doplnili plastové výrobky, okná v štíte strechy a pivnici, dvere na pivnici ako aj všetky parapety na oknách. Boli vymenené vonkajšie rozvody elektriky, namontované nové oceľové schody z bočného vchodu, doplnené zemnenie a dlažba pri vstupných dverách. Tiež sme museli nanovo urobiť plynovú prípojku na vykurovanie sály.
Aby sme zabránili vlhkosti narúšať stav budovy, bolo zrealizované odvodnenie stavby a vybudované nové okapové chodníky.
Celkové náklady na tieto práce boli 17 466,- €.
Stavebné práce pri rekonštrukcii KD realizovali firmy ZE-PRA Zlaté Moravce, Juma Nitra, IZONOBA Sereď, Wal-mont Zlaté Moravce  a Homer Q Zlaté Moravce.

Kultúrny dom pred rekonštrukciou

KD_pred_rekonstrukciou

[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_20160504_132944.jpg]190
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_20160504_132956.jpg]150
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6928.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6929.jpg]140
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6930.jpg]110
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6931.jpg]90
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6932.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6938.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6940.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6942.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6944.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6951.jpg]110
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6954.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6958.jpg]140
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6962.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6966.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6971.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf6978.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7002.jpg]90
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7003.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7007.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7008.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7180.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7181.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7185.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7186.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7189.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7190.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7191.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/kd_pred_rekonstrukciou/thumbs/thumbs_dscf7193.jpg]60

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Rekonstrukcia_KD

[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_20160504_134047.jpg]180
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_20160504_134131.jpg]130
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_20160713_160121.jpg]120
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_20160713_160125.jpg]120
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf4249.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf4250.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf4258.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf4260.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf4263.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7070.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7073.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7074.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7097.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7098.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7104.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7106.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7107.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7110.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7111.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7115.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7119.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7121.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7124.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7125.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7126.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7128.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7129.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7130.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7143.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7146.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7147.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7148.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7149.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7216.jpg]30
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7218.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7219.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7221.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7223.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7225.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7227.jpg]00
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7229.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7232.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7233.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7236.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7238.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7240.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7242.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7243.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7244.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7251.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7254.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7257.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7260.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7267.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7268.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7269.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7283.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7285.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7286.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7288.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7295.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7296.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7297.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7300.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7301.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7304.jpg]00
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7305.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7307.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7315.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7317.jpg]00
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7318.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7319.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7320.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7322.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7325.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7327.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7328.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7329.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7330.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7332.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7335.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7337.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7338.jpg]10
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7339.jpg]20
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/rekonstrukcia_kd/thumbs/thumbs_dscf7343.jpg]10

Nový kultúrny dom 

Novy_KD

[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20160930_150237.jpg]180
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20160930_150311.jpg]120
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103838.jpg]110
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103854.jpg]110
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103901.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103918.jpg]80
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103937.jpg]100
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_103958.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111139.jpg]90
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111143.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111247.jpg]90
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111311.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111346.jpg]90
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111401.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111408.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111431.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111508.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111558.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111618.jpg]70
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111826.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111844.jpg]50
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111929.jpg]60
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111938.jpg]40
[img src=http://archiv.velcice.sk/wp-content/flagallery/novy_kd/thumbs/thumbs_20161010_111947.jpg]50
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.